Wat is Neuro Linguïstisch Programmeren?

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Neuro heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen. Linguïstisch verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan wat we waarnemen. Programmeren gaat over de hardnekkige (meestal onbewuste) denk- en gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we steeds herhalen, ook als ze contraproductief zijn.

 

NLP elementen

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen 4 elementen:

1. Onderzoeken van de subjectieve ervaring

Welke belemmerende en ondersteunende conditioneringen en patronen kun je herkennen in je eigen ervaringen en welke patronen wil je graag doorbreken?

2. Communicatietechnieken

Hoe kun je harmonieuze persoonlijke en professionele relaties opbouwen en je (non-)verbale communicatie versterken?

3. Bewust worden van persoonlijke waarden en overtuigingen

Hoe kun je de waarden die voor jou echt belangrijk zijn leren kennen en tot uitdrukking brengen in de vormgeving van je leven?

4. Modelleren

Hoe kun je succesvol functioneren onderzoeken en overdraagbaar maken op jezelf en anderen?

 

Oorsprong Neuro Linguistisch programmeren

NLP is een praktische integratie van therapeutische en communicatieve werkwijzen en is in de VS in de jaren ‘70 ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler. Bandler en Grinder bestudeerden uitzonderlijk succesvolle psychotherapeuten en ontdekten de structuur van effectief gedrag en effectieve communicatie. Zij hebben op basis van dat onderzoek modellen en technieken ontwikkeld om conditioneringen in denken en doen te onderzoeken en te doorbreken. NLP is als coachmethode gefocussed op het aanspreken van hulpbronnen om (levens)doelen te realiseren, zodat iemand bij de kern van zichzelf kan komen.

 

Gestalttherapie

De eerste bronnen van NLP zijn de principes en technieken van de Gestalttherapie van Fritz Perls, gecombineerd met inzichten uit de linguïstiek op basis van de filosofie van Korzybski. Volgens Korzybski ordent een mens zijn zintuiglijke indrukken met behulp van taal. Op basis van het subjectieve proces van waarnemen en betekenis geven, creëert ieder een eigen model van de wereld.

 

Subpersoonlijkheden NLP

Bandler en Grinder hebben Neuro Linguistisch Programmeren uitgebreid door het onderzoek naar het werk van Virginia Satir (gezinstherapeute), die sterk gericht is op de kwaliteit van contact en verbinding. Bandler en Grinder hebben de voorwaarden voor optimaal contact gevonden in de (non-)verbale communicatie.

Satir heeft aan NLP eveneens het idee van ‘delen’ of subpersoonlijkheden bijgedragen. Conflicterende delen kunnen communiceren en samenwerken, zodat “afgewezen” delen kunnen integreren. Door het werk van Milton Erickson is de relatie tussen het bewuste en het onbewuste in NLP terechtgekomen. Erickson zag het onbewuste als een heel sterke creatieve kracht, waarmee je contact kunt maken en die je kunt benutten voor gewenste veranderingen. Het bewust gebruik maken van associatie (direct beleven) en dissociatie (beschouwen) is ook van Erickson en vormt de basis voor de werkzaamheid van bijna alle NLP- technieken.

 

Lees meer over technieken, methoden en het ontstaan van Neuro Linguistisch Programmeren op de pagina NLP technieken en methoden in de praktijk.