NLP Technieken en methoden

In de jaren ’70 waren de mensen met interesse voor NLP bijna allemaal werkzaam als psychotherapeut, psycholoog, psychiater of maatschappelijk werker. Vanaf de jaren `80 kregen steeds meer managers, trainers, docenten, adviseurs, verkopers, artsen en advocaten belangstelling voor een NLP-opleiding.

NLP is zeer toepasselijk in beroepen waarin communicatie een hoofdrol speelt en waarin resultaten belangrijk zijn. Vandaar dat NLP als methode voor coaching zo succesvol is. In korte tijd worden opmerkelijke resultaten bereikt, omdat mensen werkelijk in staat zijn om oude patronen te doorbreken en flexibeler en effectiever op te treden.

 

Emotionele betrokkenheid Coach en client

Een NLP-coach gaat er van uit dat in iedere vorm van effectieve coaching of therapie de afstemming en de emotionele betrokkenheid tussen de coach en de cliënt de belangrijkste factor voor succes is. NLP-coaches zijn in staat om optimaal rapport (contact) te maken met hun cliënt en de cliënt te helpen om onbewuste blokkades bewust te maken, zodat hulpbronnen kunnen worden vrijgemaakt om belemmeringen aan te pakken.

 

Reageren op signalen

Het kunnen reageren op zowel verbale als non-verbale uitingen van de cliënt, het onderzoeken van verborgen verlangens en behoeftes, het opmerken van de onbewuste signalen van de cliënt, het inzetten van effectieve interventies maken een geoefende NLP-coach tot een succesvol instrument voor duurzame verandering. Een NLP-coach weet niet alleen wat er moet gebeuren, maar vooralhoe een cliënt die gewenste verandering tot stand kan brengen. NLP is als coachmethode geschikt voor zeer uiteenlopende levensvragen en problemen op het gebied van bezieling en zingeving, eigenwaarde en assertiviteit, communicatie en samenwerking, stress/angstreductie en prestatieverbetering, persoonlijk en professioneel leiderschap.

 

NLP Methoden, Instrumenten en technieken

• Rapport maken voor optimaal contact

• Aanscherpen van waarnemingsvermogen

• Verbinden van denken, voelen en doen

• Omgaan met verbale en non- verbale communicatie

• Effectief doelen bereiken met het Outcomemodel

• Opmerken en doorbreken van taalpatronen (Meta- en Miltonmodel)

• Van perspectief veranderen door verschillende waarnemingsposities

• Diep inzicht krijgen in overlevingsstrategieën door de Logische Niveaus

• Innerlijke hulpbronnen aanspreken door ankertechnieken

• Inspelen op bewuste en onbewuste processen

• Oplossen van innerlijke conflicten door het werken met subpersoonlijkheden