Ja, maar

Hoe moeilijk kan het zijn om een doel te realiseren? Als je iets wilt, dan doe je het toch gewoon? Als je bijvoorbeeld pro- actiever wilt zijn in het contact en niet steeds wil afwachten, dan neem je de volgende keer toch meer initiatief. Als je je de volgende keer niet wilt laten provoceren door je collega, dan bedenk je toch hoe je je wel wilt opstellen en dan doe je dat gewoon. Tja, als je het echt wilt, moet je wel iets anders doen dan je gewend bent. Da’s toch logisch!

Ja, maar….. en dan komen ze: de tegenwerpingen, de bezwaren, de rechtvaardigingen, de excuses, de smoesjes, de uitvluchten, de frustraties en het gezeur. Waarom het allemaal niet kan of niet lukt of toch zo moeilijk is. Een litanie van redenen, waarmee we onszelf tegenhouden en die allemaal neerkomen op:

ja, maar het voelt niet goed. Het voelt beter om niet te veranderen, om niks anders te doen. Interessant he? Het voelt beter om niet te veranderen, terwijl de verandering nodig is om je beter te voelen. De eeuwige paradox.

Doel of gevoel?

Waar laat jij je door leiden: door een doel of door je gevoel? Het lastige aan deze vraag is: over welk gevoel hebben we het eigenlijk? Als we ons laten leiden door het gevoel dat het realiseren van een doel ons kan geven, dan geeft dat gevoel de energie die we nodig hebben. Dat is waarom een outcome-sequitor ofwel de meerwaarde van een doel zo belangrijk is. Het gevoel dat deze meerwaarde ons geeft vormt een bron van energie.

Als we ons echter laten leiden door een gevoel van angst dat het nemen van risico’s met zich meebrengt, dan worden we geleid door een gevoel dat ons niet verder helpt. Integendeel. Dit gevoel zorgt altijd voor de pas op de plaats. Veiligheid boven alles. De behoefte aan veiligheid en zekerheid saboteert elke stap in het onbekende. We vermijden het avontuur om te behouden wat we hebben, maar ondertussen gaat het leven verder en kiezen we niet voor wat we echt willen. Beetje jammer, toch?

De kracht van een bewust besluit

Het goede nieuws is: ook elk excuus heeft een positieve intentie. Welk deel van jou maakt (terecht) bezwaar? Welke geruststelling is hier op zijn plaats om ook deze subpersoonlijkheid te laten meewerken aan het doel? Als het bezwaar gekoppeld is aan een subpersoonlijkheid is het veel makkelijker om er mee om te gaan. Maak een onderscheid tussen de subpersoonlijkheden die betrokken zijn bij het formuleren van een doel en de subpersoonlijkheden die voorzichtig zijn en de veiligheid voorop stellen. En…. neem dan zelf een bewust besluit. Jij bent toch meer dan je subpersoonlijkheden. Je bent zelfs veel meer dan de som der delen. De kracht van een bewust besluit kan bergen verzetten. En als je faalt, doe je het opnieuw en opnieuw en opnieuw, totdat je doel is bereikt en dan voel je dat het echt goed is.