Dit had ik 10 jaar eerder moeten doen

Wat is NLP

 

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Neuro heeft betrekking op alle processen die zich in onze hersenen afspelen. Linguïstisch verwijst naar de manier waarop we met taal omgaan en betekenis geven aan wat we waarnemen in de wereld en in onszelf. Programmeren gaat over de hardnekkige (vaak onbewuste) gedragspatronen die we hebben ontwikkeld en die we continue herhalen, ook als ze contraproductief zijn.

 

Met NLP brengen we dus in kaart hoe we onze gedragspatronen hebben ontwikkeld (en nog steeds ontwikkelen) op basis van de manier waarop wij – allemaal op onze eigen manier – waarnemen en betekenis geven. Als wij deze patronen bewust maken, kunnen we ze ook doorbreken om effectiever te worden in ons gedrag.

 

Hoe is NLP ontstaan?

NLP is een praktische integratie van therapeutische en communicatieve werkwijzen en is in de VS in de jaren ‘70 ontwikkeld door John Grinder en Richard Bandler. Bandler en Grinder bestudeerden uitzonderlijk succesvolle psychotherapeuten en ontdekten de structuur van effectief gedrag en effectieve communicatie. Zij hebben op basis van dat onderzoek modellen en technieken ontwikkeld om conditioneringen in denken en doen te onderzoeken en te doorbreken. NLP is als coachmethode gefocussed op het aanspreken van hulpbronnen om (levens)doelen te realiseren, zodat iemand bij de kern van zichzelf kan komen.

 

De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden voort op het werk van Gregory Bateson, Milton Erickson, Noam Chomsky, Alfred Korzybski, Paul Watzlawick en verschillende anderen. NLP begon met het onderzoek dat Richard Bandler deed naar Fritz Perls, de grondlegger van de gestalttherapie. Bandler maakte modellen van de als effectief beschouwde gedragingen van Perls. Hij werd hierin begeleid door de toenmalige assistent-professor John Grinder. Bandler en Grinder deden jarenlang samen onderzoek. Ze kozen voor hun modellering mensen die aanzien genoten in hun vakgebied om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen.

 

Na het modelleren van Perls volgde modellering van Virginia Satir (een gezinstherapeute bij wie hij trainingen volgde), Gregory Bateson (een antropoloog), Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater), Moshé Feldenkrais (natuurkundige en neurofysioloog) en Linus Pauling (scheikundige).

 

NLP ontleende veel aan verschillende reeds bestaande psychologische stromingen en taal-theorieën, bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie. De NLP-practitioners (mensen die NLP beoefenen en trainingen erin geven) beschouwen NLP als een eclectische psychologie, een samenwerkingsverband van in modellen en technieken vertaalde werkwijzen uit therapie en communicatie.

 

Hoe werken wij met NLP?

 

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen:

 

  1. Onderzoeken van de subjectieve ervaring; welke belemmerende en ondersteunende patronen kun je herkennen in je eigen ervaringen en welke patronen wil je graag doorbreken?
  2. Communicatietechnieken; hoe kun je harmonieuze relaties opbouwen en je verbale en non- verbale communicatie verhelderen en versterken?
  3. Onderzoek naar persoonlijke waarden: hoe kun je de waarden die voor jou echt belangrijk zijn leren kennen en tot uitdrukking brengen, zodat je leven gevormd wordt door je eigen waarden?
  4. Modelleren; hoe kun je menselijke kwaliteiten onderzoeken en zo nodig overnemen met behulp van metaprogramma’s?

 

In de opleiding wordt deze wisselwerking uitgebreid in kaart gebracht en leer je om je eigen belemmerende patronen in gedrag en communicatie te doorbreken, zodat je in staat bent om op je eigen manier succesvol te zijn in persoonlijke en professionele relaties.

 

NLP en coaching

 

NLP is zeer toepasselijk in beroepen waarin communicatie een hoofdrol speelt en waarin resultaten belangrijk zijn. Vandaar dat NLP als methode voor coaching zo succesvol is. In korte tijd worden opmerkelijke resultaten bereikt, omdat mensen werkelijk in staat zijn om oude patronen te doorbreken en flexibeler en effectiever op te treden.

 

Een NLP-coach gaat er van uit dat in iedere vorm van effectieve coaching of therapie de afstemming en de emotionele betrokkenheid tussen de coach en de cliënt de belangrijkste factor voor succes is. NLP-coaches zijn in staat om optimaal rapport (contact) te maken met hun cliënt en de cliënt te helpen om onbewuste blokkades bewust te maken, zodat hulpbronnen kunnen worden vrijgemaakt om belemmeringen aan te pakken. Het kunnen reageren op zowel verbale als non-verbale uitingen van de cliënt, het onderzoeken van verborgen verlangens en behoeftes, het opmerken van de onbewuste signalen van de cliënt, het inzetten van effectieve interventies maken een geoefende NLP-coach tot een succesvol instrument voor duurzame verandering. Een NLP-coach weet niet alleen wat er moet gebeuren, maar vooral hoe een cliënt die gewenste verandering tot stand kan brengen. NLP is als coachmethode geschikt voor zeer uiteenlopende levensvragen en problemen op het gebied van bezieling en zingeving, eigenwaarde en assertiviteit, communicatie en samenwerking, stress/angstreductie en prestatieverbetering, persoonlijk en professioneel leiderschap.