Eindelijk in staat om te doen wat ik echt wil!

NLP Practitioner

In het basisjaar staat ‘communicatie’ centraal. Een goede communicatie is de voorwaarde voor succesvol functioneren. Je onderzoekt hoe je met jezelf en anderen communiceert om je (vaak nog onbewuste) doelen te bereiken en je leert om veel meer impact te hebben op je omgeving. Je vindt de beste manieren om uitdrukking te geven aan wie je bent.

 

Door de ontwikkeling van deze vorm van persoonlijk leiderschap, versterk je in hoge mate het vermogen om leiding te geven aan mensen en processen in een professionele context.

 

Wij geven hoge prioriteit aan het kunnen toepassen van de NLP vaardigheden in het dagelijks leven door steeds een terugkoppeling te maken naar persoonlijke en professionele ervaringen.

 • Rapport maken om optimaal contact te maken met je gesprekspartner(s)
 • Aanscherpen van je waarnemingsvermogen
 • Ontwikkelen van onderscheidingsvermogen zonder te (ver)oordelen
 • Het verbinden van denken, voelen en doen
 • Zicht krijgen op verbale en non- verbale communicatie
 • Effectief doelen bereiken met het SMART- Outcomemodel
 • Opmerken en doorbreken van taalpatronen (meta- en miltonmodel)
 • Van perspectief veranderen door het innemen van verschillende waarnemingsposities
 • Diep inzicht krijgen in jezelf en anderen door de logische niveaus
 • Innerlijke hulpbronnen aanspreken door ankertechnieken
 • Laten samenwerken van bewuste en onbewuste processen o.a. door metaforen
 • Oplossen van innerlijke conflicten door het werken met subpersoonlijkheden
 • Ontwikkelen van een betekenisvol leven waarin ‘wie ben ik en wat wil ik echt’ voorop staat

 

Het programma voldoet aan de voorwaarden van de NVNLP.

De opleiding bestaat uit 18 lesdagen van 10.00 – 17.00 uur en 8 praktijkavonden om de vaardigheden in te trainen. In totaal 22 dagen. Inclusief zelfstudie moet je rekenen op ongeveer 200 uur studiebelasting.

 

We werken in kleine groepen om de persoonlijke aandacht zoveel mogelijk te garanderen. De groepen bestaan uit ca. 12 – 16 personen. Er zijn assistenten aanwezig voor het geven van gerichte feedback en het begeleiden van het persoonlijke proces. De training wordt verzorgd door Odette Schurmans en José van der Meij.

 

Een verdieping van de leerstof met een koppeling naar je eigen praktijk geven we vorm in de opdracht : de persoonlijke uitdaging. In de persoonlijke uitdaging beschrijf je een aspect van jezelf waar je gedurende het studiejaar verandering in wilt zien. Aan het eind van het studiejaar presenteer je de inzichten die je gedurende het traject aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hebt opgedaan.

Weekend opleiding

 

NLP Practitioner weekendopleiding

29-09-2018 - 23-06-2019
van 10:00 tot 17:00

29 + 30 september
3 + 4 november
1 + 2 december
12 + 13 januari
9 + 10 februari
9 + 10 maart
6 + 7 april
1 + 2 juni
22 +23 juni

+ 8 praktijkavonden


Vrijdag opleiding

 

NLP Practitioner vrijdagopleiding

28-09-2018 - 21-06-2019
van 10:00 tot 17:00

28 september
12 + 26 oktober
9 + 23 november
7 + 21 december
11 + 25 januari
8 + 22 februari
8 + 22 maart
5 + 19 april
24 mei
7 + 21 juni

+ 8 praktijkavonden


Prijs: € 2.695,-

 

Trainers: Odette Schurmans en José van der Meij

 

Meer informatie: Bel 06- 46688177